فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سعید زمانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شرکت در جشنواره بین المللی عکس نوروز 2017 و راه یافتن ۵ عکس به جشنواره ، انتخاب عکس در مسابقات دانشجویی استان فارس ، پذیرفته شدن 1 عکس درجشنواره PSA 2017 آمریکا ، پذیرفته شدن 8 عکس درجشنواره فیلارمونیا 2017 در کشور قرقیزستان ، پذیرفته شدن 5 عکس در پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام ، پذیرفته شدن 5 عکس در جشنواره کوه هوآنگ بی چین

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس