فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حجت بهزاد قویم پرور
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
فعالیت در حوزه عکاسی و فیلم تبلیغاتی و مستند , حضوردر کارگاه های متعدد وشرکت در نمایشگاههای بین اللملی عضو انجمن عکاسی آمریکا (PSA) عضو فدراسیون جهانی هنر عکاسی (FIAP) عضو اتحادیه جهانی عکاسی (GPU)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس