فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سید علی مزارعی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
مدیر مسئول نگارخانه شلمان فارغ التحصیل کارشناسی عکاسی، کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، کارشناسی ارشد معماری داخلی عضو موسسه توسعه هنرها

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران