فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
بابک جاودانه
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
* عضو انجمن علمی و پژوهشی هنرهای تجسمی ایران * سابقه کار چاپ و گرافیک از سال 1388 * نماینده امور اداری و آموزشی گروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز * شرکت در نمایشگاه عکس دانشگاه آزاد اهواز با ارائه 2 عکس به مناسبت هفته پژوهش سال 1395 * عضو نماینده کمیته و هئیت اجرایی نمایشگاه هفته گرافیک اهواز سال 1396 * برگزار کننده نمایشگاه عکس نگاه (دانشجویی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز * 3 اثر پذیرفته شده جهت چاپ در کتاب تصویرگران خوزستان (تصویرسازی) * 4 اثر پذیرفته شده جهت چاپ در کتاب کاریکاتور سال بابان (انتشارات بابان)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس