فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد جواد شادکام
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
داوری 4 جشنواره و نمایشگاه استانی و شهرستانی 3 سال تدریس عکاسی مقدماتی و پیشرفته. (۳۵۰ نفر هنر جو ) 3 سال تدریس فوتوشاپ و مباحث ادیت عکس . (۲۰۰هنر جو) و ...

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس