فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امیرحسین هنرور
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
فوق ليسانس حقوق عمومي .مدرس دانشگاه .كارشناس ارشد حقوقي شهرداري .داراي مدرك عكاسي از انجمن سينماي جوان و سازمان فني و حرفه اي ایران.كسب پذيرش در جشنواره هاي رديسايم( فرانسه) . قاب بالكان (صربستان و مونتنگرو مقدونيه)هو انگ بي (چين) و اروپا (اسپانيا)و داگر (فرانسه) و هنر عكاسي( كرواسي )و ويژن (فندلاند) و . Pacific-Atlantic(امريكا يونان سنگاپور)و دانوب (صريستان روماني بلغارستان .بلاروس) و جشنواره تاجیکستان، جشنواره چاپی رومانی ، و ab awards(هندوستان). اخذ جايزه تقدير ويژه از فياپ (روبان آبی )در جشنواره رديسايم فرانسه, دريافت مدال طلاي rps در جشنواره داگر فرانسه.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس