فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
عرفان آقابابائی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ - نمایشگاه عکس با عنوان ( سی ) بهمن 1395 بوشهر - پذیرش عکس در جشنواره نوروز ، تاجیکستان 2017 - پذیرش دو عکس در جشنواره ویکتور پولینسکی ، قرقیزستان 2017 – پذیرش عکس در جشنواره وارادین ، رومانی 2017 - پذیرش عکس در جشنواره وید فایندر ، صربستان 2017 - پذیرش سه عکس در جشنواره فیلارمونیا ، قرقیزستان 2017 - پذیرش عکس در جشنواره خیام ، ایران 2017 – پذیرش عکس در جشنواره اس کادار ، مونته نگرو 2017 - پذیرش عکس در جشنواره ردیسایم ، فرانسه 2018 – پذیرش عکس در جشنواره ژوهای ، چین 2018 - پذیرش عکس د رجشنواره شهر لیون ، سنگاپور 2018 - پذیرش دو عکس در جشنواره هنر عکاسی ، کرواسی 2018 - پذیرش عکس در جشنواره وارنا ، بلغارستان 2018

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس