فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ویدا هنرور
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
از سال 1382. به علت علاقه به ایجا د سوژه برای عکاسی به این هنر علاقمند شدم.بعد از مدتی عکاسی را با عنوان هنر دوم خود انتخاب کردم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس