فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی زابل عباسی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مدرس دانشگاه،کارشناس عکاسی، کارشناس ارشد هنر اسلامی، نایب رئیس و مدیرعامل انجمن عکاسان خراسان رضوی، مدیرانجمن عکس بسیج هنرمندان خراسان رضوی،

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس