فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی زابل عباسی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
مدرس عکاسی کارشناس عکاسی کارشناس ارشد هنر اسلامی نایب رئیس و مدیرعامل انجمن عکاسان خراسان رضوی مدیر انجمن عکس بسیج هنرمندان خراسان رضوی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس