فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ایدین صادقی مقدم
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
دبیر جشنواره عکس دانشجویی حماسه حضور استان اردبیل . دبیر جشنواره عکس دانشجویی نماز استان اردبیل . داور جشنواره عکس ساوالان.نمایشگاه عکس ساوالان اولکسی شهریور ماه 95 .دبیر اجرایی جشنواره عکس ورزشی اردبیل.دبیر اجرایی جشنواره عکس دانشجویی دانشجو،انقلاب،طبیعت.داور نخستین جشنواره عکس نظام پرستاری ،دبیر جشنواره ملی عکس حیران سال 96، دوار دومین جشنواره عکس ورزشی شمالغرب کشور سال 96 ، دبیر اولین جشنواره ملی عکس پرستار

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس