فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ثنا کمالی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو انجمن عکاسی شهرستان خنج و شرکت در 2 نمایشگاه عکس گروهی شهرستان خنج- شرکت و پذیرش 1 عکس در جشنواره پلک آفتاب شهرستان گراش - گواهی پایان دوره کارگاه تخصصی عکاسی پرتره استاد فخرالدینی -پذیرش 2 عکس در جشنواره خیام- پذیرش 1 عکس در جشنواره ویکتورپولینیسکی- پذیرش 1 عکس درجشنواره آربلا ترکیه

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس