فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ثنا کمالی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شرکت در ۲ نمایشگاه عکس گروهی شهرستان خنج- شرکت و پذیرش ۱ عکس در جشنواره پلک آفتاب شهرستان گراش - گواهی پایان دوره کارگاه تخصصی عکاسی پرتره استاد فخرالدینی در شیراز-پذیرش ۳ عکس در جشنواره خیام- ۲۰۱۶-۲۰۱۷-۲۰۱۹ - پذیرش ۱ عکس در جشنواره ویکتورپولینیسکی قرقیزستان۲۰۱۶- پذیرش۱ عکس درجشنواره آربلا ترکیه۲۰۱۹-نمایشگاه گروهی فوکوس ۲۰۲۰ ایران مشهد-ترکیه قونیه

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس