فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
چیا حسنخالی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگذاری نمایشگاه گروهی در سنندج با ۱۳ اثر در سال۱۳۹۳ شرکت در جشنواره مریوان سال ۱۳۹۴ و پذیرش ۲آثر -نمایشگاه انفرادی در مهاباد با ۳۵ اثردر سال ۱۳۹۴

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس