فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهرناز روزی طلب
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شرکت در جشنواره خیام و اکسپتی سابقه نمایشگاه عکاسی جمعی با موضوع های مختلف اکسپت شدن دو عکس از چهار عکس در جشنواره ارکتیک نروژ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس