فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
فریبرز خداوردی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
سی سال سابق عکاسی بصورت تجاری تجربی ‍نج دوره شرکت در نمایشگاه فتو کینای آلمان علاقه به عکاسی ‍رتره وطبیعت وابنیهای تاریخی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس