فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سعید نجف زاده
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
مدس عکاسی در آموزشگاه فنی و حرفه ای سراج داری مدرک عکاسی و فتوشاپ از سازمان آموزش فی و حرفه ای کشور

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران