فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امید رنجبر کوچکسرایی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
۱۸ سال عکاسی اما نه بصورت دائم و حرفه عکاسی . شرکت در دوره اول عکس عاشورا و راه پیدا کردن یک اثر به بخش نمایشگاه

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس