فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد اکبری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاسی رادر ژانر های مختلف در طی این سالها انجام داده ام و توفیقاتی نیز در چندین جشنواره عکس داشته ام در مطبوعات هم چند سال فعالیت کرده ام از جمله همشهری و سینمایی صبا

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس