فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسام الدین باقری کفاش
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاسی را در زمینه های طبیعت/معماری/آثار تاریخی/اجتماعی انجام می دهم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران