فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد کاظم علیخانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
از سال ۱۳۸۴ عکاسی دیجیتال را شروع کردم و اغلب ثبت هایم در زمینه ی شناخت هندسی از جهان به همراه گرامیداشت طبیعت و محیط زیست است .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران