فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
داریوش فردی پور
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو انجمن عکاسان ایران.انجمن عکاسی میراث فرهنگی و فدراسیون جهانی هنر عکاسی همکاری با شرکتهای تبلیغاتی جهت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی.همکاری در چند پروژه فیلم سازی مستند بعنوان عکاس و مدیر تولید.برگزاری ۷ دوره نمایشگاه انفرادی عکس در ایران وکشورهای فرانسه و آلمان و ۴ دوره گروهی.برگزاری چندین کارگاه آموزش عکاسی و عکاسی معماری بناهای تاریخی دراصفهان.عکاس خبرگزاری ایسنا اصفهان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران