فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی رضائی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
دیپلم عکاسی.لیسانس عکاسی دانشکده هنرو معماری تهران مرکزی.دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشکده هنرهای زیبا

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس