فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
یونس جلفایی آذر
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
- دریافت مدرک عکاسی از انجمن سینمای جوانان در 89 - راه یابی در جشنواره استانی در خرداد 91 - راه یابی به سوگواره خوی در دیماه 91 - راه یابی در نخستین جشنواره سراسری نگاه نو در بهمن ماه 91 - دریافت گواهی TUV ایتالیا در 92 - دارنده عکس برتر سال 91 دوربین نت - دارنده لوح تقدیر از مسابقه عکس FKNS صربستان 2013 - دریافت روبان افتخار از نورث جرسی آمریکا 2013 منخب در جشنواره عکس سوئیس 2015

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران