فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نمایشگاه: آثار برگزیده دومین مسابقه میراث ناملموس و جوانان
گشایش نمایشگاه: پنج شنبه 11 مهر 1398 خاتمه نمایشگاه: شنبه 13 مهر 1398
زمان بازدید:

پنجشنبه 11 الی 13 مهر 1389

ساعت 9 الی 16

آدرس:
تهران، تالار آبی مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران
توضيحات:

برگزاري مراسم اهداي جوایز دومین مسابقه بینالمللی عکاسی مرکز میراث ناملموس تهران

« میراث ناملموس و جوانان »

برگزاري مراسم اهداي جوایز دومین مسابقه بینالمللی عکاسی مرکز میراث ناملموس تهران در روز چهارشنبه، مورخ 10 مهر ساعت 18:30 الی 20:30 در مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر اهداي جوایز نفرات برگزیده، نمایشگاه آثار منتخب مسابقه نیز افتتاح میگردد. همچنین در این میراث ناملموس » رویداد فرهنگی از کتاب مجموعه آثار منتخب اولین مسابقه بینالمللی عکاسی با عنوان
رونمایی خواهد شد. « در بستر طبیعی آن در ادامه این رویداد فرهنگی نمایشگاه آثار برگزیده از روز پنجشنبه 11 الی 13 مهرماه، از ساعت 9 الی 16 در تالار آبی مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران براي بازدید عموم دایر میباشد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس