فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نمایشگاه: خیلی دور خیلی نزدیک - احسان نیکفرجام
گشایش نمایشگاه: یکشنبه 14 مهر 1398 خاتمه نمایشگاه: آدینه 10 آبان 1398
زمان بازدید:

افتتاحیه: یکشنبه 14 مهر 98 ساعت 17
بازدید: ۱۴ مهر تا ۱۰ آبان 1398
زمان: ساعت 17 تا 20

آدرس:
تنکابن، خیابان جمهوری، کوچه گل مینا، گالری و موسسه رنگ و ترنگ
توضيحات:

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس