فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نمایشگاه: نمایشگاه آثار منتخب دومین جشنواره عکس خانه بهار
گشایش نمایشگاه: یکشنبه 9 تیر 1398 خاتمه نمایشگاه: پنج شنبه 13 تیر 1398
زمان بازدید:

گشایش 9 تیر ماه 1398 ساعت 5 عصر

ساعات بازدید: 9 الی 13 و 16 الی 19

آدرس:
نگارخانه استاد سلطانلی مشهدی، ضلع غربی بوستان کوهسنگی
توضيحات:

 

 

 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس