فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 941 بنین
شماره: 941
كشور: Benin
دوره: 2023
زمان برگزاري: تیر 1402
پذيرش: 12 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH941 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/053 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره میرعلی پرندک عکس "Sabalan Lake"  جایزه ویژه ANAPHAB  و محمد استکی عکس "Eline Eyes" تقدیر ANAPHAB را دریافت نمودند.


و در مجموع 12عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


میرعلی پرندک (4 عکس)، داود رستگاری (4عکس)، محمد استکی (4عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران