فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 940 TAMBAPANNI
شماره: 940
كشور: SRI LANKA
دوره: 2023
زمان برگزاري: تیر 1402
پذيرش: 5 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH940 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/314 و انجمن عکاسی امریکا، PSA، شماره مجوز 2023-385 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره میرعلی پرندک عکس "Sabalan Lake" دیپلم SSP و داود رستگاری عکس "alone woman" تقدیر SSP را دریافت نمودند.


و در مجموع 5عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


میرعلی پرندک (2عکس)، داود رستگاری (2عکس)، مهدی آشنا دوست (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران