فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 939 FKA
شماره: 939
كشور: serbia
دوره: 2023
زمان برگزاري: تیر 1402
پذيرش: 4 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH939 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/350 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره سید احسان مرتضوی عکس "felt"  تقدیر سالن را دریافت نمود.


و در مجموع 4عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سید احسان مرتضوی (4عکس)


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران