فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 938 DPW SUMMER CIRCUIT
شماره: 938
كشور: Serbia
دوره: 20223
زمان برگزاري: تیر 1402
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH938 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/385-387 و انجمن عکاسان امریکا، PSA، شماره مجوز 2023/390 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


عکس "hasir" از داود رستگاری موفق به دریافت روبان افتخار در سالن Kula گردید.


در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:  • سالن Novi Sad- FIAP 2023/385


داود رستگاری (3عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)  • سالن Aleksinac- FIAP 2023/386


داود رستگاری (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، مهدی آشنا دوست (2عکس)  • سالن Kula - FIAP 2023/387


داود رستگاری (5عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران