فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 933 حیات وحش
شماره: 933
كشور: Bulgaria
دوره: 2023
زمان برگزاري: اردیبهشت 1402
پذيرش: 27 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH933 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/320 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره محمد رضا معصومی عکس " Forest" تقدیر APB را دریافت نمود.


و در مجموع 27 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد رضا معصومی (5عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (4عکس)، حمید رضا ساعدی (4عکس)، محمد استکی (4عکس)، محمد رضا پوریان (3عکس)، یاسین قاسمی بجد (2عکس)، مقصود مرادی (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، آرش رستم زاد اصلی (1عکس)


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران