فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 896 Glorious
شماره: 896
كشور: Sri Lanka
دوره: 2022
زمان برگزاري: آبان 1401
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH896 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/584 و  انجمن عکاسی آمریکا PSA شماره مجوز، 2022-619 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


فرزین ناظم زاده عکس"SNOWY MORNING 5" مدال طلا IG ، میرعلی پرندک عکس" Cautious Fox" و علی سامعی عکس"Funeral of Uncle" تقدیر CAPS را دریافت نمودند.


و در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


میرعلی پرندک(5عکس)، فرزین ناظم زاده (2عکس)، علیرضا پورخان (1عکس)، علی سامعی (1عکس)


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران