فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 893 CAMPINA
شماره: 893
كشور: Romania، Campina
دوره: 2022
زمان برگزاري: آبان 1401
پذيرش: 25 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH893 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر انجمن عکاسی آمریکا PSA شماره مجوز، 2022-395 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


علیرضا پورخان عکس"difficult and hazardous job" و علی سامعی عکس "Woman in Cemetery" تقدیر CIEP را دریافت نمودند.


همچنین کلوپ عکس فوکوس به عنوان یکی از بهترین کلوپ های شرکت کننده دیپلم افتخار دریافت نمود.


و در مجموع 25 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (7عکس)، سید رضا جوادی (6عکس)، علی سامعی (5عکس)، حسین داودی (4عکس)، علیرضا پورخان (3عکس)


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران