فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 883 Wojnicz
شماره: 883
كشور: Poland
دوره: 2022
زمان برگزاري: مهر 1401
پذيرش: 33 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH883 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/471 و انجمن عکاسی امریکا،PSA، شماره مجوز2022-431 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


مهدی زابل عباسی عکس"Parisa" مدال طلا FIAP و عکس "tired dog" مدال طلای ملی، سید رضا جوادی عکس"glossy lbis" روبان آبی فیاپ و عکس"Black tern" روبان GPU، سعید عرب زاده عکس "Face" مدال نقره کلوپ دریافت نمودند.


همچنین در این جشنواره کلوپ عکس فوکوس به عنوان بهترین کلوپ شرکت کننده انتخاب گردید.


و در مجموع 33 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سیدرضاجوادی (8عکس)، آرلن کشیشیان (5عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، محمد استکی (4عکس)،میرعلی پرندک(3عکس)، سعیدعرب زاده (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، مهران حاجی خدابخشی (2عکس)، رسول محمدی (1عکس)


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران