فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 882 راموژ-رایگان
شماره: 882
كشور: Monaco
دوره: 2022
زمان برگزاري: شهریور 1401
پذيرش: 18 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره با کد PH882 در سایت فوکوس اعلام شده بود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


و در مجموع 18عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد رضا معصومی(3عکس)، امین دهقان (2عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر(2عکس)، علی ثقفی (2عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، محمد رضا پوریان (1عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، امین ملک زاده (1عکس)، ایمان یدملت(1عکس)، احمد خطیری (1عکس)، سعید عرب زاده (1عکس)، زینب مختاری(1عکس)


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران