فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 880 مجموعه جشنواره های زن FKNS
شماره: 880
كشور: Serbia-Belgium-Luxembourg
دوره: 2022
زمان برگزاري: مرداد 1401
پذيرش: 102 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 24
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH880 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2022/463-5  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب آنها محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


سالن Belgium ,Overijse:


مهدی زابل عباسی عکس " Herd" تقدیر FIAP، عکس " tired dog "  مدال برنز FBP و عکس "Busy market" تقدیر سالن، مهدی اسحاقی قالیباف عکس " Salt bowl " مدال طلا FBP، سید رضا جوادی عکس " glossy lbis " تقدیر فیاپ، احمد خطیری عکس " waiting For " تقدیر سالن و محمد استکی عکس " kurdish girl " تقدیر سالن را دریافت نمودند.


سالن Luxembourg ,Kaerjeng:


مهدی زابل عباسی عکس " Busy market" تقدیر FIAP، عکس " Prejudice"  مدال نقره سالن و عکس " namaz " تقدیر سالن و محمد استکی عکس " elina eyse" تقدیر فیاپ و سه عکس" cry under water "، " patience "، " margaret " تقدیر سالن را دریافت نمودند.


سالن Serbia ,Novi Sad:


محمد استکی عکس " sand fox" مدال طلا FSS و 2عکس " living in silence" و "shadow" تقدیر سالن، حسین داودی عکس " zig zag" تقدیر فیاپ و سحر حسن زاده 2عکس "atumn" و "captive"، مهران حاجی خدابخشی عکس " A7"، امیر عنایتی عکس " happiness"، مهدی اسحاقی قالیباف عکس " Quran School" و مهدی زابل عباسی عکس " ablution" تقدیر سالن را دریافت نمودند.


و در مجموع 102 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سالن Belgium ,Overijse:


مهدی زابل عباسی (8عکس)، محمد استکی (8عکس)، امیر عنایتی (4عکس)، احمد خطیری (3عکس)، مهران حاجی خدابخشی (3عکس)، مهدی اسحاقی قالیباف(3عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، حسین داودی (2عکس)، یاسین قاسمی بجد (1عکس


سالن Luxembourg ,Kaerjeng:


محمد استکی (10عکس)، مهدی زابل عباسی (6عکس)، مهدی اسحاقی قالیباف(3عکس)، میتراسادات امینی (1عکس)، مهران حاجی خدابخشی (1عکس)، حسین داودی (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)


سالن Serbia ,Novi Sad:


محمد استکی (7عکس)، حسین داودی (7عکس)، سید رضا جوادی (7عکس)، مهدی زابل عباسی (5عکس)، سحر حسن زاده (4عکس)، مهدی اسحاقی قالیباف(3عکس)، باسط محمودی (3عکس)، امیر عنایتی (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، مهران حاجی خدابخشی (1عکس)، یاسین قاسمی بجد (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، میتراسادات امینی (1عکس)، شیرین جعفری زاده (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران