فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 879 مسابقه اعضای مراکز نمایشگاهی فیاپ-رایگان
شماره: 879
كشور: Türkiye
دوره: 2022
زمان برگزاري: مرداد 1401
پذيرش: 3 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره با کد PH879 در سایت فوکوس اعلام شده بود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره  محمد رضا پوریان عکس "princess of Persia" جایزه هیات داوران، سعید عرب زاده عکس "Vakil Mosque" و آرلن کشیشیان عکس "Beauty in the dark" تقدیر SSSرا دریافت نمودند.


و در مجموع 3 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


علی ثقفی (1عکس)، صالح صبح دل (1عکس)، امیر بدرعظیمی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران