فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 855 حرکت و ورزش
شماره: 855
كشور: عمان
دوره: 1
زمان برگزاري: دی 1400
پذيرش: 6 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره 6 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امین ملک زاده (2عکس)، حسین رضایی (2عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس)، علی سامعی (1عکس)


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران