فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 854 بریستول
شماره: 854
كشور: انگلستان
دوره: 76
زمان برگزاري: دی 1400
پذيرش: 29 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH854 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ001 /2022) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2022-005) برگزار شده برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و  PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی (PID Color)

  • آزاد تک رنگ (PID Monochrome)

  • طبیعت (ND)


 


در مجموع 29 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (6عکس)، ایاد موسوی (4عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، بهمن زارعی (2عکس)، کیارنگ علایی (2عکس)، محمد افشار شاندیز (2عکس)، المیرا فروزانی (1عکس)، اویس غفاری (1عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، سید رضا جوادی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس)، میلاد حامد (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران