فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 853 شهر لیون سنگاپور
شماره: 853
كشور: سنگاپور
دوره: 7
زمان برگزاري: دی 1400
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

-


­­­اين جشنواره که با کد PH853 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ 2022/005) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2022-15) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و  PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در 6 بخش برگزار شد:


• آزاد رنگی (PID Color)


• آزاد تک رنگ (PID Monochrome)


• گردشگریPTD


• طبیعتND


• زندگی (PID Color)


• حرکت (PID Color)


 


در این جشنواره عکس looking for light از آرلن کشیشیان موفق به دریافت تقدیر PSS شده اند.


 


در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سید رضا جوادی (6 عکس)، آرلن کشیشیان (3 عکس)، مهدی زابل عباسی (3 عکس)، میتراسادات امینی (2 عکس)، علی سامعی (2 عکس)، میرعلی پرندک (2 عکس) و نادر شریفی (1 عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران