فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 851 مجموعه جشنواره یونان 2022
شماره: 851
كشور: یونان
دوره: 10
زمان برگزاري: دی 1400
پذيرش: 155 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH851 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ198-201 /2022) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2022-24) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی (PID Color)

  2. موضوع آزاد تک رنگ ( (PID Monochrome

  3. موضوع گردشگری (PTD)

  4. موضوع طبیعت (ND)


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این کسب کردند، به شرح زیر میباشند:


در سالن CRETE:


عکس simple life از محمد استکی GAP Gold Medal و عکس elina eyse از ایشان GPU HM. عکس looking for light از آرلن کشیشیان Salon Diploma.


در سالن SANTORINI:


عکس girls از سید رضا جوادی GPU HM.


در سالن MYKONOS:


عکس Margaret از محمد استکی GPU HM.


در سالن RHODOS:


عکس های Face و Fire In Desert از سعید عرب زاده GAP HM.


در مجموع 155 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن CRETE:


محمد استکی (9عکس)، مهدی زابل عباسی (7عکس)، میرعلی پرندک (6عکس)، سعید عرب زاده (5عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، محمد علیزاده خرسند (2عکس)، علی سامعی (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس).


در سالن SANTORINI:


محمد استکی (8عکس)، آرلن کشیشیان (7عکس)، مهدی زابل عباسی (5عکس)، سعید عرب زاده (4عکس)، سید رضا جوادی (4عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، علی سامعی (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، محمد علیزاده خرسند (1عکس).


در سالن MYKONOS:


محمد استکی (9عکس)، امیدرضا پورنبی (7عکس)، محمد علیزاده خرسند (5عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، سعید عرب زاده (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).


در سالن RHODOS:


سعید عرب زاده (8عکس)، محمد استکی (7عکس)، مهدی زابل عباسی (7عکس)، امیدرضا پورنبی (5عکس)، آرلن کشیشیان (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، محمد علیزاده خرسند (2عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، علی سامعی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران