فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 850 مجموعه جشنواره فوتو کاپ 2022
شماره: 850
كشور: آلمان
دوره: 2022
زمان برگزاري: دی 1400
پذيرش: 95 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH850 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ 2022/064 تا 2022/067) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ 65-2022) وGPU مجوز شماره:( L220015 ) و DVF: 02/2022 برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.

این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:


• آزاد رنگی (PID Color)

• آزاد تک رنگ (PID Monochrome)


• گردشگریPTD


• طبیعت ND


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این کسب کردند، به شرح زیر میباشند:

در سالن Filder:


عکس مارگارت از محمد استکی مدال طلای PSA و عکس صورت گلی 1 از علی سامعی روبان افتخار.

در سالن Kochertal:


عکس زندگی ساده از محمد استکی روبان افتخار.

در سالن Neckartal:


عکس قله نور از مهدی پارسائیان روبان افتخار.

در سالن Remstal:


عکس های رد پا در برف و زبان روباه از میرعلی پرندک مدال GIP.

در مجموع 95 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در 4 سالن این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن Filder:

آرلن کشیشیان (4 عکس)، محمد استکی (4 عکس)، سید رضا جوادی (3 عکس)، علی سامعی (3 عکس)، محمد علیزاده خرسند (3 عکس)، بهمن زارعی (2 عکس)، میرعلی پرندک (2 عکس)، احمد خطیری (1 عکس).


در سالن Kochertal:

محمد استکی (6 عکس)، مهدی پارسائیان (4 عکس)، آرلن کشیشیان (2 عکس)، علی سامعی (2 عکس)، محمد علیزاده خرسند (2 عکس)، میرعلی پرندک (2 عکس)، اویس غفاری (1 عکس)، بهمن زارعی (1 عکس)، سید رضا جوادی (1 عکس).


در سالن Neckartal:

مهدی پارسائیان (6 عکس)، علی سامعی (3 عکس)، محمد استکی (3 عکس)، میرعلی پرندک (3 عکس)، سید رضا جوادی (2 عکس)، اویس غفاری (1 عکس)، آرلن کشیشیان (1 عکس)، محمد علیزاده خرسند (1 عکس).


در سالن Remstal:

محمد استکی (7 عکس)، سید رضا جوادی (5 عکس)، میرعلی پرندک (5 عکس)، آرلن کشیشیان (4 عکس)، مهدی پارسائیان (4 عکس)، بهمن زارعی (2 عکس)، علی سامعی (2 عکس)، محمد علیزاده خرسند (1 عکس).


کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران