فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 849 مجموعه جشنواره هلند
شماره: 849
كشور: هلند
دوره: 13
زمان برگزاري: آذر 1400
پذيرش: 126 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH849 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ010-014 /2022) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2022-14) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی (PID Color)

  2. موضوع آزاد تک رنگ ( (PID Monochrome

  3. موضوع گردشگری (PTD)


عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس که در این جشنواره موفق به دریافت جایزه شدند، به شرح زیر میباشند:


در سالن Delft:


کلوپ عکس فوکوس موفق به کسب مدال طلای فیاپ برای بهترین کلوپ شرکت کننده در این سالن شد.


عکس Living in silence از محمد استکی مدال طلا سالن.


در سالن Epic:


عکس Fishing از مهدی زابل عباسی مدال طلا ISF. عکس Brick kiln از سید رضا جوادی تقدیر سالن. عکس Margaret از محمد استکی تقدیر Fotobond.


در سالن Wageningen:


عکس  Move از محمد استکی تقدیر PSA و مدال طلای فیاپ برای بهترین شرکت کننده بخش گردشگری این سالن


در سالن Rainbow:


عکس Living in silence از محمد استکی تقدیر هیأت داوران.


 


در مجموع 126 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن Tribute To Colour:


محمد استکی (7عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، فریدون دلیری (1عکس)، محمد علیزاده خرسند (1عکس).


در سالن Delft:


سید رضا جوادی (6عکس)، محمد استکی (6عکس)، امیدرضا پورنبی (4عکس)، میرعلی پرندک (4عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، آرلن کشیشیان (2عکس)، فریدون دلیری (2عکس)، مهیار مجرب (1عکس).


در سالن Epic:


محمد استکی (10عکس)، مهدی زابل عباسی (7عکس)، سید رضا جوادی (6عکس)، آرلن کشیشیان (5عکس)، محمد علیزاده خرسند (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، مهیار مجرب (2عکس)، فریدون دلیری (1عکس).


در سالن Wageningen:


محمد استکی (9عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس).


در سالن Rainbow:


محمد استکی (8عکس)، سید رضا جوادی (3عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، مهیار مجرب (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران