فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 848 خواندن
شماره: 848
كشور: عمان
دوره: 2022
زمان برگزاري: آذر 1400
پذيرش: 3 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH848 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ040 /2022) برگزار شده برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:  • خواندن


 


در مجموع 3 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمدحسن باقری (1عکس)، میتراسادات امینی (1عکس)، میثم دادخواه (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران