فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 847 نرماندی 2022
شماره: 847
كشور: فرانسه
دوره: 6
زمان برگزاري: آذر 1400
پذيرش: 24 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH847 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ030 /2022) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2022-44) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و  PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی (PID Color)

  • آزاد تک رنگ (PID Monochrome)

  • فوتوژورنالسیم (فقط تک رنگ) (PJD)


 


در این جشنواره عکس های In row از کیارنگ علایی، In the midst of light and dark و waiting از مرجان تقی پور فهندری، ablution از مهدی زابل عباسی و Cautious Fox از میرعلی پرندک موفق به دریافت تقدیرجشنواره شده اند.


 


در مجموع 24 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


مهدی زابل عباسی (7عکس)، مرجان تقی پور فهندری (5عکس)، کیارنگ علایی (3عکس)، اویس غفاری (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، سید رضا جوادی (1عکس)، علی ثقفی (1عکس)، فاطمه معینی فر (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران