فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 844 قدم ها
شماره: 844
كشور: عراق
دوره: 1
زمان برگزاري: آبان 1400
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "Vakil Mosque 2" از سعید عرب زاده عکس اول بخش معماری مذهبی و موفق به دریافت جایزه هزار دلاری نقدی، عکس "nasirolmolk" از امین دهقان موفق به دریافت 700دلار جایزه نقدی، عکس " Belief " از مهدی زابل عباسی موفق به دریافت مدال نقره IHHS  وعکس " Nasir almulk mosque " از ایمان یدملت موفق به دریافت مدال برنزIAAp  شدند.


و در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


علی نجات بخش اصفهانی (3عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، علیرضا رحمانی   (2عکس)، سعید عرب زاده (2 عکس)، فرید آزادی (2عکس)، امین دهقان (2عکس)، امیرحسین یوسفی کیساری (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس)، میرعلی پرندک  (1عکس)، نریمان اسدی (1عکس)، سید مهرداد شریفی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران