فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 840 مجموعه جشنواره FKNS SLM
شماره: 840
كشور: صربستان،لوگزامبورگ،مونته
دوره: 1
زمان برگزاري: آبان 1400
پذيرش: 87 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 11
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH840 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ497-9 /2021) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2021-1620) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی (PID Color)

  2. موضوع آزاد تک رنگ ( (PID Monochrome

  3. موضوع طبیعت (ND)

  4. موضوع پرتره (PID Color)

  5. زن و کودک (PID Color)


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این کسب کردند، به شرح زیر میباشند:


در سالن Novi Sad:


عکس The magic window از سید احسان مرتضوی و عکس Old history از محمد استکی Salon HM.


در سالن Kaerjeng:


عکس the Alley از کیارنگ علایی و عکس hard man از محمد استکی Salon HM.


در سالن Budva:


عکس های noshin و cry under water از محمد استکی PSA Gold medal و عکس های esferjan و Margaret از ایشان Salon HM. عکس Brave looking از احمد خطیری Salon Silver medal و عکس Prayer in war zones از ایشان Salon HM. عکس Siren از آرلن کشیشیان FIAP HM.


در مجموع 87 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن Novi Sad:


محمد استکی (12عکس)، احمد خطیری (2عکس)، آرلن کشیشیان (2عکس)، آرمان محمدی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، کیارنگ علایی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).


در سالن Kaerjeng:


محمد استکی (7عکس)، احمد خطیری (4عکس)، اصغر صامتی (4عکس)، آرلن کشیشیان (3عکس)، کیارنگ علایی (3عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، آرمان محمدیری (1عکس).


در سالن Budva:


محمد استکی (14عکس)، کیارنگ علایی (8عکس)، احمد خطیری (7عکس)، آرلن کشیشیان (4عکس)، اصغر صامتی (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، آرمان محمدی (2عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران