فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 838 مجموعه جشنواره پاییز 2021
شماره: 838
كشور: مونته نگرو-آلمان-صربستان
دوره: 5
زمان برگزاري: آبان 0
پذيرش: 66 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 11
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH838 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ555-7 /2021) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2021-1629) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی (PID Color)

  2. موضوع آزاد تک رنگ ( (PID Monochrome

  3. موضوع طبیعت (ND)

  4. موضوع مردم (PID Color)


عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس که در این جشنواره موفق به دریافت جایزه شدند، به شرح زیر میباشند:


در سالن PERASTO:


عکسPrayer از علی سامعی تقدیر PSA. عکس sun desert از عباس حاجی حسین کلانتر و عکسcry under water از محمد استکی تقدیر GRADAC PGI. عکس Girl fly in prayer احمد خطیری تقدیر هیأت داوران.


در سالن GPA:


عکس Cautious Fox از میرعلی پرندک مدال نقرهVICTORY P.W. . عکس crowd 3 از سید احسان مرتضوی مدال برنز GRADAC PGI. عکس move از محمد استکی تقدیر PSA. عکس Girl fly in prayer از احمد خطیری تقدیر GRADAC PGI. عکس alone man از عباس حاجی حسین کلانتر تقدیر VICTORY P. CACAKW..


در سالن CACAK:


عکس cry under water از محمد استکی FSS Praise. عکس Perspective از آرلن کشیشیان تقدیر هیأت داوران.


در مجموع 66 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن PERASTO:


محمد استکی (6عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (4عکس)، احمد خطیری (3عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، آرلن کشیشیان (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، مینا سمیعی (1عکس).


در سالن GPA:


محمد استکی (8عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (5عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس).


در سالن CACAK:


محمد استکی (5عکس)، احمد خطیری (3عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، آرلن کشیشیان (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران