فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 835 هنر عکاسی رومانی
شماره: 835
كشور: رومانی
دوره: 1
زمان برگزاري: مهر 0
پذيرش: 11 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH835 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ529 /2021) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی

  • آزاد تک رنگ


 


جوایز کسب شده توسط کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


Beutiful eyes از محمد استکی FIAP HM و عکس Move از ایشان AAFR HM.


 


در مجموع 11 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (6عکس)، آرلن کشیشیان (3عکس)، علی سامعی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران