فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 831 BANJA LUKA 2021
شماره: 831
كشور: بوسنی و هرزگوین
دوره: 1
زمان برگزاري: شهریور 1400
پذيرش: 14 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH831 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ470 /2021) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2021-1535) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی (PID Color)

  • آزاد تک رنگ (PID Monochrome)

  • گردشگری PTD))

  • زندگی (PID Color)


 


 


در این جشنواره عکس linchan از مهدی زابل عباسی موفق به دریافت FIAP Gold Medal گردید.


در مجموع 14 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


مهدی زابل عباسی (8عکس)، علی سامعی (4عکس)، عرفان آقابابائی (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران