فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 830 ال آرژانتینو
شماره: 830
كشور: آرژانتین
دوره: 1
زمان برگزاري: شهریور 1400
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH830 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ378 /2021) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2021-1403) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی (PID Color)

  • آزاد تک رنگ (PID Monochrome)

  • گردشگری PTD))

  • معماری (PID Color)


 


 


در این جشنواره عکس alone man از عباس حاجی حسین کلانتر موفق به دریافت Diploma NFCA گردید.


در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


عباس حاجی حسین کلانتر (2عکس)، مرجان تقی پور فهندری (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، احمد سامعی (1عکس)، رضا برادران اصفهانی (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران